ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο

HOME PAGE

OUR COMPANY

PRODUCTS

ORDER FORM

CONTACT US

TITLE-EN-1

Respective Customers

Our company started its business on the field of readymade clothes in 1972.
In 2006, building on the expertise and experience on this market, we decided to dedicate a new section of our craft in the construction of hieratic garments.
In our shops you will find ready hieratic garments (zostika, rasa, Colombia, jackets, coats, trousers, shirts) in a wide variety of fabrics and designs.

The highly trained staff can adapt these clothes in every detail so to meet perfect fit and comfort.

Also we would like to acknowledge you that apart from the excellent care we give on the fabric and tailoring quality of each garment, we also give special attention to our pricing policy, making our clothes very affordable in accordance to the difficult times we live.