ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο

Home Page

Our Company

Products

Order Form

Contact Us

TITLE-EN-4

POST ADDRESS

THESSALONIKI 
ATHENS 

17, VALAORITOU str. Tel. 0030 2310 512269
36, APOLLONOS str.  Τel. 0030 210 3228581

Ε-MAIL : info@xiton.gr


WORKING HOURS:

(Thessaloniki Shop)

  • Mon. 08.00-16.00
  • Tue. 08.00-18.00
  • Wed. 08.00-16.00
  • Thu. 08.00-18.00
  • Fri. 08.00-18.00
  • Sat. 09.00-14.00

(Athens Shop)

  • Mon-Fri 9.00-16.00
  • Sat.  10.00-14.00

 

ΧΙΤΩΝ © 2009 Αll Rights Reserved